forum.intikal_turkey
Moderatör aLımLarı BaşLamıştır ArkadaşLar
duyruLar Kısmına Başvu YapıLacaktır...

intikal_turkey

SaygıLarımLa...

forum.intikal_turkey

forum
 
AnasayfaSSSKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 NAMAZDA OKUNAN BAZI SÛRELER

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
intikal_turkey

avatar

Aktiflik :
999 / 999999 / 999

Mesaj Sayısı : 186
Kayıt tarihi : 07/06/10

MesajKonu: NAMAZDA OKUNAN BAZI SÛRELER   Paz Haz. 13, 2010 8:06 pm

Fatiha Sûresi


Okunuşu
:Elhamdü lillâhi rabbil'alemin Errahmânir'rahim Mâliki yevmiddinİyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel müstakîmSırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
Anlamı:Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü'nünsahibi olan Allah'a mahsustur(Allahım!) Ancak sana kulluk eder veyalnız senden yardım dileriz Bizi doğru yola, nimete erdirdiğinkimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir

Fil Sûresi

Okunuşu
:Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl Elem yec'al keydehüm fîtadlîl Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl Termîhim bihicâratin minsiccîl Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

Anlamı: (Ey Muhammed!Kâbe'yi yıkmaya gelen) Fil sahiblerine Rabbinin ne ettiğini görmedinmi? Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine, sert taşlaratan sürülerle kuşlar gönderdi Sonunda onları, yenilmiş ekin gibiyaptı

Kurayş Sûresi

Okunuşu:
Li'î lâfiKurayş'in Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf Felya'büdû rabbe hâzelbeyt.Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf

Anlamı: Kureyşkabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşmasısağlanmıştır Öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku içindeykengüven veren bu Kâbe'nin Rabbine kulluk etsinler

Mâun Sûresi

Okunuşu:
Era'eytellezî yükezzibü biddîn Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm Ve lâyehüddü alâ ta'âmilmiskîn Feveylün lilmüsallîn Ellezîne hüm ansalâtihim sâhûn Ellezîne hüm yürâûne Ve yemne'ûnelmâ'ûn

Anlamı: (Ey Muhammed!) Dini yalan sayanı gördün mü? Öksüzü kakıştıran, yoksuludoyurmaya yanaşmayan kimse işte odur Vay o namaz kılanların haline ki:Onlar kıldıkları namazdan gâfildirler Onlar gösteriş yaparlarOnlarbasit şeyleri (ödünç) dahi vermezler


Kevser Sûresi

Okunuşu:
İnnâ a'taynâkelkevser Fesalli lirabbike venhar İnne şânieke hüvel'ebter

Anlamı: (Ey Muhammed!) Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir Öyleyse Rabbiniçin namaz kıl, kurban kesDoğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan,sana kin tutan kimsedir

Kâfirûn Sûresi

Okunuşu:
Kul yâ eyyühel kâfirûn Lâ a'büdü mâ ta'büdûn Ve lâ entüm âbidûne mâa'büd Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd Lekümdînüküm veliye dîn

Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: Eyinkârcılar! Ben sizin taptıklarınıza tapmam Benim taptığıma da sizlertapmazsınız Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim Benim taptığımada sizler tapmıyorsunuz Sizin dininiz size, benim dinim banadır


Nasr Sûresi

Okunuşu:
İzâ câe nasrullahi velfeth Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhiefvâcâ Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh İnnehû kâne tevvâbâ
Anlamı: (Ey Muhammed!) Allah'ın yardımı ve zafer günü gelip, insanlarınAllah'ın dinine akın akın girdiklerini görünce, Rabbini överek tesbihet; O'ndan bağışlama dile, çünkü O, tevbeleri daima kabul edendir

Tebbet Sûresi

Okunuşu:
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb.Seyeslâ nâren zâte lehebVemraetühû hammâletelhatab Fî cî dihâ hablünmin mesed

Anlamı: Ebû Leheb'in elleri kurusun; kurudu da! Malıve kazandığı kendisine fayda vermedi Alevli ateşe yaslanacaktır.Karısı da, boynunda bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır

İhlas Sûresi

Okunuşu
: Kul hüvellâhü ehad Allâhüssamed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: O Allah bir tektir Allah her şeyden müstağni veher şey O'na muhtaçtır O doğurmamış ve doğmamıştır Hiç bir şey O'nadenk değildir

Felak Sûresi


Okunuşu:
Kul e'ûzübirabbilfelak Min şerri mâ halak Ve min şerri ğasikın izâ vekab Vemin şerrinneffâsâti fil'ukadVe min şerri hâsidin izâ hased
Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zamankaranlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, hasedettiği zaman hasedçinin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım

Nâs Sûresi


Okunuşu
: Kul e'ûzü birabbinnâsi Melikinnâsi İlâhinnâs Mirşerrilvesvâsilhannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsiMinelcinnetivennâs
Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: İnsanlardan ve cinlerden veinsanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden,insanların Tanrısı, insanların hükümranı ve insanların Rabbi olanAllah'a sığınırım


NAMAZDA OKUNAN DUALAR

Sübhaneke

Okunuşu:
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük*) ve lâ ilâhe ğayrük)
* Ve celle senâük yalnızca cenaze namazlarında kullanılır


Anlamı: Allah'ım!Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın Seni daima böyle tenzih eder veöverim Senin adın mübarektir Varlığın her şeyden üstündür Sendenbaşka ilah yoktur

Ettehiyyâtü

Okunuşu:
Ettehiyyâtülillâhi vessalevâtü vettayibât Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü verahmetüllahi ve berakâtühüh Esselâmü aleynâ ve alâibâdillâhis-Sâlihîn Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enneMuhammeden abdühû ve Rasülüh

Anlamı: Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütünibadetler Allah'a dır Ey Peygamber! Allah'ın selamı, rahmet vebereketleri senin üzerine olsun Selam bizim üzerimize ve Allah'ınbütün iyi kulları üzerine olsun Şahitlik ederim ki, Allah'tan başkailah yoktur Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu vePeygamberidir


Allâhümme Salli

Okunuşu
: Allâhümmesalli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed Kemâ salleyte alâ İbrahime vealâ âli İbrahimİnneke hamidün mecîd

Anlamı: Allah'ım! Muhammed'e veMuhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt İbrahim'e veİbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi Şüphesiz övülmeye layık yalnızsensin, şan ve şeref sahibi de sensin


Allâhümme Barik

Okunuşu
: Allâhümmebarik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed Kemâ barekte alâ İbrahîme vealâ âli İbrahimİnneke hamidün mecîd

Anlamı: Allah'ım! Muhammed'e veMuhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver İbrahim'e ve İbrahim'inümmetine verdiğin gibi Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan veşeref sahibi de sensin


Rabbenâ âtina
Okunuşu:
Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr Birahmetike yâ Erhamerrahimîn

Anlamı: Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver Bizi ateş azabından koru


Rabbenâğfirlî

Okunuşu
: Rabbenâğfirlîve li-vâlideyye ve lil-Mü'minine yevme yekûmü'l hisâb

Anlamı: Ey bizimRabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde(herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla


Kunut Duaları


Okunuşu: Allâhümmeinnâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik Ve nü'minü bike ve netûbüileyk Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürükeve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük

Anlamı: Allahım! Sendenyardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylerehidayet etmeni isteriz Sana inanırız, sana tevbe ederiz Sanagüveniriz Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz.Sana şükrederiz Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasındanbilmeyiz Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni
bırakırızOkunuşu: Allâhümmeiyyâke na'büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes'a ve nahfidünercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffârimülhık

Anlamı: Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz Namazı yalnız senin içinkılarız, ancak sana secde ederiz Yalnız sana koşar ve sanayaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız İbadetlerini sevinçleyaparız Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz Azabındankorkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır
[/color]

_________________
bEnİm kAyBıM OlMaZ SeN KaYbEdErSiN
aRkAmDaN İş çEwRiLmEz öĞrEnMeLiSiN
yAnLıZ KaLmAm dOsTLArImI BiLiRsİn
AsLa uMrUmDa oLmAz kEnDi KaYbIn BiLiRsİnNn...
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
NAMAZDA OKUNAN BAZI SÛRELER
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
forum.intikal_turkey :: İslam Dünyası :: Sureler ve Anlamları-
Buraya geçin: